Вакуумски изоловани сепаратор фаза

  • Vacuum Insulated Phase Separator Series

    Вакуумски изоловани сепаратор фаза

    Вакуумски изоловани сепаратор фаза, односно Вапор Вент, је углавном за одвајање гаса од криогене течности, што може осигурати запремину и брзину довода течности, улазну температуру терминалне опреме и подешавање притиска и стабилност.