Вакуумски изоловани сепаратор фаза

  • Вакуумски изоловани сепаратор фаза

    Вакуумски изоловани сепаратор фаза

    Вакумски изоловани сепаратор фаза, односно Вапор Вент, је углавном за одвајање гаса од криогене течности, што може осигурати запремину и брзину довода течности, улазну температуру терминалне опреме и подешавање притиска и стабилност.