Систем динамичке вакуумске пумпе

  • Dynamic Vacuum Pump System

    Систем динамичке вакуумске пумпе

    Цевоводи са вакуумским омотом могу се поделити на динамичке и статичке ВЈПипинг.Статични цевовод са вакуумским омотом је у потпуности завршен у фабрици.Динамички цевовод са вакумским омотом поставља вакуумску обраду на градилишту, остатак монтаже и обраде процеса је још увек у фабрици за производњу.