Систем динамичке вакуумске пумпе

  • Систем динамичке вакуумске пумпе

    Систем динамичке вакуумске пумпе

    Цевоводи са вакумским омотом могу се поделити на динамичке и статичке ВЈПипинг.Статични цевовод са вакуумским омотачем је у потпуности завршен у фабрици.Динамички цевовод са вакумским омотом поставља вакуумску обраду на градилишту, остатак монтаже и обраде процеса је још увек у фабрици за производњу.